Eğitime kayıt olduğunuzda sizinle bağlantıya geçilecektir. 
Kaydınızı tamamlamak isterseniz kayıt olduktan sonra çıkan sayfadaki adımları takip edebilirsiniz.

Eğitimimiz 3 modül veya modül bazında katılıma uygun olarak hazırlanmıştır. Bu sayfada verilen bilgiler "Kültür ve Medeniyet" modülü içindir. Diğer modüllerin detaylarına eğitimler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.  

1. Modül eğitimimiz 4 ders olup toplam süresi 8 saattir. 

Eğitimin Konusu:
Estetik ve Politika eğitim dizisinde modern toplumun politik yapısının kültürel temelleri tartışılmaya çalışılacaktır. Eğitimin ana fikri Politik Cumhuriyet’in temelinde aslında Poetik Cumhuriyet’in bulunduğunu göstermektir. Bu sürecin özellikle Avrupa tecrübesinde nasıl meydana geldiği, sık sık Türkiye tecrübesiyle karşılaştırılarak ele alınacaktır. Bu çerçevede modern toplumlar (Avrupa) ile modernleşme toplumları (örneğin Türkiye) arasındaki benzerlikler ve farklılıklara dikkat çekilecektir. Asgari bir politik demokrasi için gerekli olan poetik (kültürel) altyapı koşulları incelenmeye çalışılacaktır.

Eğitim dizisinin teması Besim Dellaloğlu’nun “Poetik ve Politik: Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi” başlıklı kitabına dayanmaktadır. Kitabın ansiklopedik yapısına riayet edilerek tarihsel bir takip yerine, kavramlar ve kurumlar üzerinden bir planlama yapılacaktır. Bu nedenle eğitimin daha faydalı olabilmesi açısında katılımcıların derslere paralel olarak kitabın ilgili bölümlerini okumaları önemlidir. Ayrıca kitabın kendi dipnotları ve kaynakçası eğitimi takip edecekler için öncelikli bir okuma listesi olarak değerlendirilebilir. Dersler boyunca konuyla ilgili olan temel metinlerin ayrıca altı çizilecektir.

Kitabın yayınlanmasından sonra Besim Delalloğlu’nun konuyla ilgili yaptığı okumalar, araştırmalar, tartışmalar da eğitim programına dâhil edilecektir.

Eğitimimizin "Kültür ve Medeniyet" başlıklı ilk modülünde işlenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. Diğer modüllerin içeriğine eğitimler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:
1. Modül:
Kültür ve Medeniyet
İlk modülde eğitimin ana eksenini oluşturan kültür ve medeniyet kavramları öncelikle ele alınacaktır. Ardından modernliğin ve medeniyetin çıkış noktası olarak kabul edilebilecek olan Rönesans üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulacaktır. Rönesans ile birlikte matbaanın ve kitabın önemine dikkat çekilecektir. Toplumun kültürel inşasında klasiklerin ve kanonik bir yapını oluşması elzemdir. Ayrıca bunların oluşabilmesi için de medrese gibi, üniversite gibi kurumların gelişmesi de önemlidir. Bu kavram ve kurumlar ele alınacak ve aralarındaki ilişkiler tartışılacaktır.

Her ders haftada bir gün, 45 dakikalık iki oturumdan oluşur. İki oturum arası 15 dakika ara verilecektir. İkinci bölümün son 15 dakikası soru cevap için ayrılmıştır. 

1. Hafta - 07 Eylül:
Kültür-Medeniyet

2. Hafta - 14 Eylül:
Rönesans-Matbaa-Kitap

3. Hafta - 21 Eylül:
Klasik-Kanon

4. Hafta - 28 Eylül:
Medrese-Üniversite

- Herhangi bir sorunuz olursa iletişim bölümünde verilen tel. numarasından bize ulaşabilirsiniz.
- Kaydınız tamamlandığında her hafta ders günü yeni zoom bağlantınız whatsapp üzerinden yollanacaktır. Numaramızı telefon rehberinize kayıt ettiğinizden emin olunuz. Her ders günü mesajlarınızı kontrol ediniz.
- "Sık Sorulan Sorular" (SSS) bölümünde işleyiş ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.

- Eğitim içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.
- Görsel: İbrahim Çallı, Bir Balo Gecesi