Eğitimin Konusu:
17. Yüzyıl hem rasyonalist hem de empirist düşüncedeki ana görüşlerin oldukça net bir şekilde ortaya konduğu bir yüzyıl olmuştur. Descartes’la birlikte bilginin kaynağı ve töz sorunu çerçevesinde gelişen ve “matematiksel fiziği” temele alan düşünce, Spinoza ve Leibniz’le birlikte yeni ve çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Özellikle İngilizce konuşulan dünyada gelişen ve empirist geleneği temsil eden filozoflarda ise duyum-deney temelli bir açıklama modeli gelişmiştir. Hobbes bu açıklama biçimini siyaset alanına kadar genişletirken, Locke söz konusu olduğunda bilgi ve dil felsefesi alanında önemli düşüncelerin ortaya konduğunu görmekteyiz. Her iki gelenekte ortaya konan düşüncelerin hem 18. ve 19. Yüzyıldaki felsefi tartışmalarda hem de günümüzde önemli ve belirleyici olduğu görülmektedir. Bu beş filozofun düşüncelerini temele alan Çetin Türkyılmaz'ın yürüteceği 17. Yüzyıl Felsefesi eğitiminde, bu tartışmalar da göz önünde bulundurulacaktır.

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta: Descartes

2. Hafta: Spinoza

3. Hafta: Leibniz

4. Hafta: Hobbes

5. Hafta: Locke

Çetin Türkyılmaz'ın yürüteceği 17. Yüzyıl Felsefesi eğitimimizin en az 4 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi mail yolu ile gönderilecektir.

Katılımdan önce “Zoom Cloud Meeting” programını yüklemenizi tavsiye ediyoruz. https://zoom.us
Program içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.