Shape

KVKK AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesindeki “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, Ders101 Bilim Kültür Sanat Eğitim Platformu tarafından veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır. KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, bazı kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlenebilmekte ve yine bu sınırlar çerçevesinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.


İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı
Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Ders101 ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Ders101 faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Ders101’in web sitesinde (www.ders101.com) çerezler (cookie) kullanılabilmektedir. Çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitesi ziyaretçilerinin kullanım deneyimi arttırmaktır. Ancak, çerezler, vasıtası ile, tarayıcınızdaki kullanıcı davranışlarınız gibi, kişisel veri niteliğinde bilgilerin işlenmesi söz konusu olabilir. Bu çerezlerden bazıları, web sitemizin işlevlerini ve güvenlik özelliklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek çerezlerdir. Ancak web sitemizde kullanılan diğer çerezler, bu kapsamda, gerekli olarak nitelendirilemeyecek olan, analitik, istatistik pazarlama, reklam gibi amaçlara yönelik çerezler olabilir. Web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ancak, çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız web tarayıcınız veya kullanmakta olduğunuz mobil aygıtınızdaki ayarlarınızı değiştirerek kullanımı gerekli olmayan çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Yine yukarıda açıklandığı üzere, Ders101, video konferans platformları (Zoom, Google Hangouts, Skype gibi) aracılığı ile bazı kişisel veriler işlemektedir. Bu kapsamda Ders101 tarafından işlenen kişisel veriler ad, soyad, e-posta adresi, soru, talep ve geri bildirimler ile sınırlıdır. Bu kişisel verilerin Ders101 tarafından işlenmesinin amacı ise, uzaktan eğitim faaliyetlerinin video konferans platformu üzerinden yerine getirilebilmesidir. Belirtmek isteriz ki, uzaktan eğitim programlarımıza katılma amacıyla, bir video konferans platformuna kayıt yaptırmanız durumunda, bu platformlar, sizden ek başka kişisel veriler (şifre, kredi kartı bilgisi gibi) de talep edebilir ve bunları işleyebilirler. Desr101 olarak bizim işlediğimiz kişisel verilerin dışında kalan, ancak ilgili video konferans platformu tarafından işlenen, kişisel veriler, Ders101’in veri işleme amaçları ile ilgili değildir. İlgili video konferans platformu tarafından işlenen bu kişisel veriler Ders101 ile paylaşılmayacaktır. Video konferans platformları, işledikleri kişisel verileri kendi gizlilik politikaları kapsamında üçüncü kişiler ile paylaşabilirler.  Hatta bu platformların sunucuları yurtdışında bulunduğundan, bu platformlar tarafından işlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmış olacaktır. Ders101, üzerinde kontrolünün olmadığı bu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olmayacaktır. Bu gibi durumlara ilişkin olarak daha fazla bilgi edinmek için, ilgili video konferans platformunun kendi kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz. Ders101, uzaktan eğitim programları için halihazırda Zoom Video Communications, Inc. şirketi tarafından sunulan Zoom platformunu kullanmaktadır. Zoom’un gizlilik politikasına ise buradan ulaşabilirsiniz.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ile Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, başta sizler tarafından elektronik veya yazılı ortamda doldurulan formlar, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan işlemler olmak üzere, sözlü, yazılı, görsel veya elektronik, her türlü yöntem ile toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz toplanmasının hukuki sebebi, Ders101 tarafından sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan sınırlamalara tabi olarak, kişisel verilerinizi, yukarıda amaçlarla şu kişilerle paylaşabilir:

Ders101 eğitim faaliyetleri ve iş süreçlerini devam ettirmek için eğitmen, işbirliği yapılan kurum, Ders101 yöneticileri ve çalışanları,

Ders101 adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcıları,

Gerekli durumlarda resmi mercilerle, düzenleyici denetleyici kurumlar, iş ortaklarımız ve gerekli görülen diğer gerçek veya tüzel diğer üçüncü kişiler,

Yukarıda verilen amaçlar dışında eğitim faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.


Kişisel Verisi İşlenen Kişinin Hakları
Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Ders101’e başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Tüm bu haklarınız veya aydınlatma metninde sayılan diğer konulara ilişkin soru ve talepleriniz için Ders101 Bilim Kültür Sanat ve Eğitim Platformu (Adres: Turan Emeksiz sok. No:7/16 Gaziozmanpaşa / Çankaya Ankara; E-posta: info@ders101.com; Tel: +90 532 3741846  ile iletişime geçebilirsiniz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem göstermekteyiz. Bu çerez politikamız da bu amaçla sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Ders101 Bilim Kültür Sanat Eğitim Platformu https://www.ders101.com adresli web sitesinin içerik sağlayıcısı konumundadır.

Dünyadaki bütün web sitelerinde olduğu gibi,  https://www.ders101.com  web sitemizde de çerezler (cookie) kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitesi ziyaretçilerinin kullanım deneyimi arttırmaktır. Ancak, çerezler, vasıtası ile, tarayıcınızdaki kullanıcı davranışlarınız gibi, kişisel veri niteliğinde bilgilerin işlenmesi söz konusu olabilir.

Bu çerezlerden bazıları, web sitemizin işlevlerini ve güvenlik özelliklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek çerezlerdir. Ancak web sitemizde kullanılan diğer çerezler, bu kapsamda, gerekli olarak nitelendirilemeyecek olan, pazarlama, reklam, analitik, istatistik ya da web sitesinin performansını artırmak gibi amaçlara yönelik çerezler olabilir.

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ancak, çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız web tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz. İnternet tarayıcınızdaki çerezlerin nasıl sonlandırılacağını öğrenmek için aşağıda verilen linkleri inceleyebilirsiniz:

Google Chrome için:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr&oco=0

İnternet Explorer için:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari için:

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Yine, web tarayıcınızda, web sitemize girdiğinizde,  https://www.ders101.com  adresinin yanında bulunan “kilit” işaretine tıklayarak, kullanılan çerezleri inceleyebilir, web sitesinin kullanımı için zorunlu olanlar dışındaki çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Web sitemizde incelemenize sunulan KVKK Aydınlatma Metni’nde sayılan haklarınız ile ilgili olarak Ders101 Bilim Kültür Sanat ve Eğitim Platformu (Adres: Turan Emeksiz sok. No:7/16 Gaziozmanpaşa / Çankaya Ankara; E-posta: info@ders101.com; Tel: +90532 3741846  ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ders101 Bilim Kültür Sanat ve Eğitim Platformu