Eğitmenler

Thumb

Beral Madra

20. Yüzyıl'dan Bugüne Küresel Sanat ve Kültür Sanayisi
Thumb

Prof. Dr. Tayfun Atay

Antropoloji: Kendine Mesafe, ‘Öteki’ne Yakınlık' - Antropolojiden Sinemaya-Dizilere, Kültürel Temsiller
Thumb

Jale N. Erzen

Estetik Üzerine Düşünceler
Thumb

Besim F. Dellaloğlu

Estetik ve Politika: Modern Toplumun Kültürel Temelleri
Thumb

Kudret Emiroğlu

İnancın Tarihi, Anadolu'nun Kültür Kökenleri, Kültür ve Zaman
Thumb

Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç

Edebiyat Seminerleri, Modernist Edebiyatı Anlamak, Edebiyat ve Sinema
Thumb

Dr. Tufan Kıymaz

Hayatın Anlamı ve Varoluşun Zamansallığı
Thumb

Mehmet Cem Kamözüt

Bir dakika kaç dakikada geçer? Fizik tarihinde zamana ilişkin tartışmalar
Thumb

Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy

Yaşamın ve İnsan Evriminin İzleri, Biyolojik Saatler ve Biyolojik Zaman
Thumb

Ahmet Gürata

Sinema Tarihi ve Okuryazarlığı, Sinemasal Zaman
Thumb

Dr. Mutluhan İzmir - Psikiyatrist ve Psikanalist

Mitolojiden Sinemaya Öznenin Varoluş Mücadelesi
Thumb

Prof. Necla Rüzgar

Güncel Sanatla Yaşamak
Thumb

Prof. Dr. Ayhan Sol

Jeolojik zaman ve kitlesel yok oluşun eşiğinde yeni bir çevre felsefesi
Thumb

Gökhan Yavuz Demir

Geleneğin Dehası, Dahilerin Sosyolojisine Giriş Denemesi
Thumb

Seda Yavuz

Sanat Tarihinde Kadını Anlamak ve Kadını Anlatmak
Thumb

Umut Şumnu

Modern Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Öyküsü
Thumb

Dr. Dilek Karaaziz Şener

Türkiye Modernizmi
Thumb

Dr. Timur Fadıl Oğuz - Psikiyatrist

Psikolojik Analizler-Vicdan, Rüyaların Psikanalizi, Narsisizm
Thumb

Doç. Dr. Ayşen Sina

Klasik Mitoloji
Thumb

Prof. Dr. Tansel Türkdoğan

Güncel Sanatı Okumak
Thumb

Çetin Türkyılmaz

Felsefe Tarihi, Felsefe Açısından Zaman ve Süre
Thumb

Aykan S. Alemdaroğlu

Modern Sanat - Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar
Thumb

Psikiyatrist Dr. Aydın Demirkol

Psikoloji'ye Giriş - Jung'cu Terapiler
Thumb

Cenk Özdağ

Komplo Teorileri, Transhümanizm