Eğitimin Konusu:
Beral Madra'nın yürüteceği 20.Yüzyıl'dan bugüne Küresel Sanat ve Kültür Sanayisi eğitimimizde küresel ekonomi ve siyasetin Neo-kapitalizm ve Hakikat-sonrası ideolojilerle tüm yaşamı yönlendirdiği günümüzde, bu iki olgunun insani değerler boyutunu oluşturarak gerekli üçgeni tamamlayan küresel kültür ve sanat sanayisinin bileşenleri, işlevi ve üretimini açıklayan bir çalışmayı sunuyoruz.

Küresel ekonomi ve siyasetin günümüzdeki ikilemli ve krizlere açık durumu, küresel kültür ve sanatın bu süreç içindeki gelişmeleri üstüne düşünerek gerekli altyapıların ve süreçlerin yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Bu işlevi yerine getirmek için gerekli üç durum söz konusudur: Bilgi, Bellek, Sürdürülebilir Üretim.

Theodor Adorno 1944’de yazdığı “Kültür Sanayii: Kitlesel Yanılma Olarak Aydınlanma” metninde şöyle diyor:
“İlgili taraflar kültür endüstrisini teknolojik terimlerle açıklar. Milyonlarca insan söz konusu olduğu için, sayısız yerde benzer gereksinimleri benzer mallarla doyuracak belirli üretim süreçleri gereklidir. Bir kaç üretim merkezi ile çok dağınık tüketim noktaları arasındaki teknik karşıtlık örgütlenme ve yönetimci planlama ister. Dahası, standartlar tüketicinin gereksinimlerine göre temellendirilir ve bu nedenle de çok az bir direnişle kabul görür. Sonuç, sistemin bütünlüğünü gittikçe güçlendiren bir müdahele çemberidir ve geri dönüşümlü bir taleptir. Teknolojinin toplum üstüne uyguladığı gücün temelinin gerçekte topluma ekonomik açıdan egemen olanların gücü olduğundan hiç söz edilmez. Teknik rasyonilazyon egemenlik rasyonalizasyonun kendisidir”.

Modernizm, Postmodernizm, İlişkisel Estetik, Sergiler, Bienaller, Kurumlar, Galeriler, STKlar, Girişimler, Türkiye’de 1980-2021 Sanatçılar ve Üretimleri, Küratörlük ve örnek olarak BM Çağdaş Sanat Merkezi başlıklarıyla dört bölümden oluşan 20.Yüzyıl'dan bugüne Küresel Sanat ve Kültür Sanayisi eğitimimiz katılımcıları 20.yy’dan günümüze sanat ve kültür gelişmeleri, kültür ve sanatın toplumlardaki işlev ve yeri, kültür ve sanat üretiminin siyasal, ekonomik ve toplumsal etkileri, sanatçıların konumu ve çalışma koşulları, yapıtlar ve üretimler üstüne yeniden bilgilenmeye ve düşünmeye yönlendiriyor.

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta
Modernizm, Postmodernizm, İlişkisel Estetik

2. Hafta
Sergiler, Bienaller, Kurumlar, Galeriler, STKlar, Girişimler

3. Hafta
Türkiye’de 1980-2021 Sanatçılar ve Üretimleri

4. Hafta
Küratörlük ve BM Çağdaş Sanat Merkezi

Beral Madra'nın yürüteceği sanat eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi mail ile yollanacaktır.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.
Katılımdan önce “Zoom Cloud Meeting” programını yüklemenizi tavsiye ediyoruz. https://zoom.us
Eğitim içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.