Tekrar açılmasını isterseniz iletişim bölümünden bize yazabilirsiniz. 

Eğitimin Konusu:
Estetik ve Politika eğitim dizisinde modern toplumun politik yapısının kültürel temelleri tartışılmaya çalışılacaktır. Eğitimin ana fikri Politik Cumhuriyet’in temelinde aslında Poetik Cumhuriyet’in bulunduğunu göstermektir. Bu sürecin özellikle Avrupa tecrübesinde nasıl meydana geldiği, sık sık Türkiye tecrübesiyle karşılaştırılarak ele alınacaktır. Bu çerçevede modern toplumlar (Avrupa) ile modernleşme toplumları (örneğin Türkiye) arasındaki benzerlikler ve farklılıklara dikkat çekilecektir. Asgari bir politik demokrasi için gerekli olan poetik (kültürel) altyapı koşulları incelenmeye çalışılacaktır.

Eğitim dizisinin teması Besim Dellaloğlu’nun “Poetik ve Politik: Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi” başlıklı kitabına dayanmaktadır. Kitabın ansiklopedik yapısına riayet edilerek tarihsel bir takip yerine, kavramlar ve kurumlar üzerinden bir planlama yapılacaktır. Bu nedenle eğitimin daha faydalı olabilmesi açısında katılımcıların derslere paralel olarak kitabın ilgili bölümlerini okumaları önemlidir. Ayrıca kitabın kendi dipnotları ve kaynakçası eğitimi takip edecekler için öncelikli bir okuma listesi olarak değerlendirilebilir. Dersler boyunca konuyla ilgili olan temel metinlerin ayrıca altı çizilecektir.

Kitabın yayınlanmasından sonra Besim Delalloğlu’nun konuyla ilgili yaptığı okumalar, araştırmalar, tartışmalar da eğitim programına dâhil edilecektir.

Her ders haftada bir gün, 45 dakikalık iki oturumdan oluşur. İki oturum arası 15 dakika ara verilecektir. İkinci bölümün son 15 dakikası soru cevap için ayrılmıştır. 
 

Eğitimin İçeriği:
1. Modül:
Kültür ve Medeniyet
İlk modülde eğitimin ana eksenini oluşturan kültür ve medeniyet kavramları öncelikle ele alınacaktır. Ardından modernliğin ve medeniyetin çıkış noktası olarak kabul edilebilecek olan Rönesans üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulacaktır. Rönesans ile birlikte matbaanın ve kitabın önemine dikkat çekilecektir. Toplumun kültürel inşasında klasiklerin ve kanonik bir yapını oluşması elzemdir. Ayrıca bunların oluşabilmesi için de medrese gibi, üniversite gibi kurumların gelişmesi de önemlidir. Bu kavram ve kurumlar ele alınacak ve aralarındaki ilişkiler tartışılacaktır.

1. Hafta:
Kültür-Medeniyet

2. Hafta: 
Rönesans-Matbaa-Kitap

3. Hafta:
Klasik-Kanon

4. Hafta:
Medrese-Üniversite

2. Modül: Kültürel Kamusal Alanın Oluşması
İkinci modüle özellikle Avrupa tecrübesinde kültürel kamusal alanın oluşması üzerinde durularak başlanacaktır. Bu çerçevede Hümanizm bir akım, Edebiyat Cumhuriyeti bir ortam, Aydın ve Entelektüel ise birer kimlik ve tutum olarak ele alınacaktır. Ardından Reformasyon süreci ve bunu getirdiği toplumsal sekülerleşme ve politik laiklik ele alınacaktır. Gelişen kültürel kamusal alan içinde zanaat ile sanatın birbirlerinden ayrılması ayrıntılarıyla incelenecektir. Son derste ise Politik Cumhuriyet’in temel kriterlerinden olan Dil, Halk ve Ulus kavramları üzerinde durulacaktır.

5. Hafta: 
Hümanizm- Edebiyat Cumhuriyeti-Aydın-Entelektüel

6. Hafta:
Reformasyon-Sekülerleşme-Laiklik

7. Hafta:
Sanat-Zanaat

8. Hafta:
Dil-Halk-Ulus

Modül 3: Kültürel Kamusal Alandan Politik Kamusal Alana Geçiş
Üçüncü modül kültürel kamusal alandan politik kamusal alana geçişin ele alınmasıyla başlayacaktır. Bu süreç içinde özellikle Romanın rolü üzerinde durulacak ve Ulusal Alegori kavramı özellikle incelenecektir. Daha sonra o ana kadar ele aldığımız konularla Türkiye’deki bazı tartışma temaları arasında ilişkiler konuşulacaktır. Doğu/Batı tartışması, “yerli ve milli” reaksiyonu bu temalardan bazıları olacaktır. Bu tartışmalar Kültürel İktidar temasıyla bağlantılandırılacaktır. Modül sonunda ise sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli olan tutumlar, kurumlar ve disiplinler üzerinde durulacaktır.

9. Hafta:
Kamusal Alan-Roman-Ulusal Alegori

10. Hafta:
Doğu/Batı- Gelenek- Yerlilik

11. Hafta:
Kültür Savaşları- Kültürel Hegemonya

12. Hafta:
Uzun Devrim-Sosyoloji-Kültürel Çalışmalar

- Herhangi bir sorunuz olursa iletişim bölümünde verilen tel. numarasından bize ulaşabilirsiniz.
- Kaydınız tamamlandığında her hafta ders günü yeni zoom bağlantınız whatsapp üzerinden yollanacaktır. Numaramızı telefon rehberinize kayıt ettiğinizden emin olunuz. Her ders günü mesajlarınızı kontrol ediniz.
- "Sık Sorulan Sorular" (SSS) bölümünde işleyiş ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.

- Eğitim içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.
- Görsel: Abdülmecit Efendi, Haremde Beethoven günümüzde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundadır.