Eğitimin Konusu:
“Bir nesne neden başka bir zaman ya da mekânda değil de, tarihin belirli bir zamanında ve mekânında ortaya çıkar?”
Umut Şumnu'nun yürüteceği “Modern Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Öyküsü” başlıklı eğitimimiz, bu sorudan hareketle, 1851 yılında Londra’da düzenlenen Evrensel Sergi’den günümüze kadar dünyada ve Türkiye’de mimarlık, içmimarlık, moda, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, plastik sanatlar, sinema, edebiyat ve müzik alanlarında üretilmiş nesnelere/ürünlere odaklanır ve bu nesneleri ortaya çıkaran siyasal, ekonomik, tarihsel ve kültürel ortamları anlamaya çalışır.

Umut Şumnu halen Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Verdiği Tasarım Stüdyosu, Çağdaş Mimari, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık Felsefesi, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri gibi derslerin yanında, çok sayıda çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları; sergi ve video- performansları var.

Umut Şumnu ile 6 ders olan Modern Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Öyküsü eğitimimizde her dönemle ilgili 200’ e yakın imge /tasarım izleyeceğiz. İşlenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

1.Hafta:  Ön Modern (1860-1910): Gelenek ve Yeniliğin Eşiğinde :
Modern/modernite/modernleşme/modernizm terimleri
Modernite ve gündelik yaşamdaki değişiklikler
Akılcılık ve Evrensellik…..Evrensel sergiler
Art Nouveau, Vienna Secession, Deutscher Werkbund, Chicago Okulu
Fotoğraf ve Sinemanın ortaya çıkışı
İzlenimcilik ve Dışa Vurumculuk

2. Hafta : Modern (1910-1930): Tabularasa
“Saatlere Ateş Ediyoruz”….Modern Zamanlar…
Evrimci değil Devrimci yaklaşımlar…Manifestolar Çağı
Sanat ve tasarımda somuttan soyuta, doğal ve gerçekçi olanda yapay ve kurgusal olana geçiş
“Az Çoktur”
Avantgarde sanat akımları (Kubizm, Futurizm, Nesnel-olmayan Resim, Supramatizm, Dada, Konstruktivizm, De Stijl)
VKhUTEMAS ve BAUHAUS okulu
“Biçim işlevi izler”

3.Hafta : Orta Yüzyıl Modernizmi I (1930-1940): Kitle Kültüründen Tüketim Kültürüne :
Katı İşlevselci modernizmin eleştirisi… Artdeco, Strteamline, Biomorphizm ve Organik tasarım
2. Dünya Savaşı sonrası dünya
Le Corbusier ve Unite’de Habitation….Sanat ve Tasarımda Toplumculuğun son örnekleri
Sanat ve Tasarımın Avrupa’dan Amerika’ya kayması
‘Biz’ duygusunun ‘Ben’ duygusuna dönüşümü, Yetinen Öznenin Tüketen Özneye dönüşümü
Kitle kültürü yerine tüketim kültürü, yüksek sanat yerine pop sanat
Rock’n Roll ve Tasarım
Art and Architecture dergisi, Case Study evleri, Charles ve Ray Eames
2. Dünya Savaşı sonrası İtalya’da tasarım, Gio Ponti ve Domus

4.Hafta : Orta Yüzyıl Modernizmi II (1940-1960): Yeni Toplumsal Hareketler ve Katılımcılık :
Sanat/Tasarım
Patlama Çağı, Optimizm Çağı
Kavramdan çok Eylem (postyapısalcı düşünce)
Yeni Toplumsal Hareketler…Azınlık hareketleri, feminist hareketleri, gay ve lezbiyen hareketleri, genç kuşak hareketleri
Yeni Toplumsal hareketlerin sanat ve tasarıma yansımaları
Mary Quant ve mini etek
Genç kuşak kültürü, “Küçük Düşün”, Kullan-at kültürü ve Plastik
Pop Sanat ve Neo-Avantgarde sanat harekerleri (Fluxus, Beden Sanatı, Kavramsal Sanat, Minimalizm, Metin Sanatı,Performans Sanatı,b.v.)
Esnek ve değiştirilebilir/dönüştürülebilir tasarımlar
Mimarlık ve Mega strüktürler, sonu olmayan yapılar

5. Hafta: Orta Yüzyıl Modernizmi III (1960-1980): Uzay Çağı Estetiği ve Doğaya Kaçış :
Soğuk Savaş ve İki kutuplu dünya
Uzay yarışı
Uzay çağı estetiği
Isaac Asimov
Dönemin bilim-kurgu filmleri (Space Odyysey 2001)
1972 Petrol Krizi, ekonomik krizler ve terör olayları
Doğaya Kaçış (Greenpeace, Frank O Gehry Wiggle Chair)
İkinci evler, chopper motorsikletler, Range Rover arabalar, kahverengi tonları, lambri duvar kaplama, çiçek desenleri, fondue kültürü
Laura Ashley kadını
Arazi sanatı

6.Hafta: Post-Modern (1980-Günümüz): Enformasyon toplumu :
Ben!Ben!Ben!…(Sony Walkman)
Bireyin toplumun önüne geçişi….Modern zamanların sonu…Postmodern dünya
Soğuk Savaşın Sonu…Neo liberal dünya…Gösteriş zamanları…”Money Money Money”….Cumartesi Gecesi Ateşi
Büyük T ile tasarım (Porsche 911 Carrera, Concordo jet)
Dijital dünya , Teknolojinin fetişleştirilmesi, Swatch saatler, Apple bilgisayarlar, cep telefonları,
Nintendo .
Bladerunner
Kasparov-Deep Blue maçı, Dolly’ni kopyalanması, Tamagochi oyuncakları,
CAD programlar ve Dijital Mimarlık
High-tech mimarlık, yapısökümü mimarlık, postmodern mimarlık

Umut Şumnu ile Modern Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Öyküsü eğitimimizin en az 5 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi mail ile yollanacaktır.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.
Katılımdan önce “Zoom Cloud Meeting” programını yüklemenizi tavsiye ediyoruz. https://zoom.us
Eğitim içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.