Eğitimin Konusu:
Her dönem, her uygarlık ve her çağ (Mısır, Eski Yunan, Gotik, Rönesans, Barok) öncekinden kopuşla, yenilikle gelir ama modernite yalnızca bir kopuş ve yeninin gelmesi değil kökten değişimdir, yeryüzünde görülmemiş bir sanat anlayışının ortaya çıkmasıdır.

Modern sanat nedir? Bu dönüşüm nerede aranmalıdır? Neden bu denli kökten bir değişimin/dönüşümün modernite ile ortaya çıktığı söylenmektedir?

Aykan S. Alemdaroğlu ileTürk Amerikan Derneği'nde gerçekleşecek sanat eğitimimizde 4 ders boyunca görseller eşliğinde modern akımları incelerken teknik ve stilleri ele alınarak modern sanatı modern yapan özellikler ve modern sanatçıların kendi zamanlarıyla ilişkileri incelenecektir.

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
Modern resmin belirdiği an: Gerçekçiler ve İzlenimciler. Bu iki akım incelenirken resimde temsil sorusu işlenecektir.

2. Hafta:
Post-izlenimciler ve aynı dönemde modern olmayan akım ve kimi sanatçılar ele alınarak Post-izlenimcilerle karşılaştırma yapılacaktır.

3. Hafta:
20. Yüzyılın başında moderniteyi tanımlayan ve modern çizgiyi belirleyen Avangard sanatçı ve akımlar incelenecektir. (Favuzim, Dışavurumculuk, Kübizm, Fütürizm)

4. Hafta:
İki dünya savaşı arası sanatçı ve Avangard akımlar incelenecektir. (Dada, Gerçeküstücülük, Konstrüktivizm, Formalizm, Bauhaus, Soyut Resim)

Aykan S. Alemdaroğlu ileTürk Amerikan Derneği'nde gerçekleşecek Modern Sanat eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.