Eğitimin Konusu:
Çetin Türkyılmaz'ın yürüteceği Ortaçağ felsefesinin ana çizgilerini bütünlüklü bir şekilde ortaya koymaya çalışacağımız bu eğitimde, öncelikle Yeni Platoncu gelenek çerçevesiyle bir giriş yapacağız. Bu gelenekle bağlantılı olarak düşüncelerini ortaya koyan Augustinus’un görüşlerine değindikten sonra, İslam Felsefesi alanına geçiş yapıp, Farabi ve İbni Sina’nın görüşlerini ana hatlarıyla ele alacağız. Daha sonra Gazzali’nin bu filozoflara yönelik eleştirilerine ve İbni Rüşd’ün bu eleştirilere yanıtlarına değineceğiz. Son olarak da Ortaçağ’ın son dönemini ifade eden Latin Skolastik döneminde ortaya konan düşünceleri genel olarak ele alacağız. Eğitimin kapanışında Ortaçağ’dan sonra gelen Rönesans döneminin birkaç ayırıcı özelliğine değineceğiz.

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta: 
Genel Giriş ve Yeni Platoncu Ögeler

2. Hafta: 
Patristik Felsefe

3. Hafta:
İslam Felsefesine Genel Giriş

4. Hafta: 
Farabi-İbni Sina

5. Hafta: 
Gazzali-İbni Rüşd

6. Hafta: 
Skolastik Felsefe

Çetin Türkyılmaz ile Ortaçağ Felsefesi eğitimimizin en az 5 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi mail ile gönderilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır. 
Katılımdan önce “Zoom Cloud Meeting” programını yüklemenizi tavsiye ediyoruz. https://zoom.us
Eğitim içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.