Eğitimin Konusu:
“Artık elinde mitolojinin anahtarı var. Ruhun tüm kapılarını açmakta özgürsün”. Carl Gustav Jung

Psikoloji’ye Giriş eğitimimizde Jung’çu yaklaşımı incelenecektir. 1875-1961 yılları arasında yaşamış İsviçreli Psikiyatr olan Carl Gustav Jung, “Analitik Psikoloji”’nin kurucusudur.

Mitoloji ve Karşılaştırmalı dinler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan Jung, dogmatikliğe her zaman karşı çıkmıştır. Mitler, semboller, arketipler ve kollektif bilinçdışı konularındaki fikirleriyle modern psikolojiyi insanın yüzeysel bir bilgiyle fark edebileceğinden çok daha fazla etkilemiştir. “Kollektif bilinçdışı”, “Arketip”, “Dışadönük (extravert)”, ”İçedönük (intravert)”, gibi çok yaygın, ve çoğu zaman da yanlış olarak kullanılan bir dizi kavram, Jungiyen kavramlardır. Jung’un psikolojik düşünceye en büyük katkısı, Freud’un bastırılmış arzuların bir tür atık deposu olarak tanımladığı “bilinçaltı” kavramını bireysel yaşamın belli başlı bir parçası olan sonsuz kapsamlı ve zengin “bilinçdışı” kavramı olarak tanımlamasıdır. Jung’un modeline göre bilinçdışı, bilincin en büyük yardımcısı, dostu ve akıl hocasıdır. Bilinçdışının dili düşlerimizin de bizimle bağlantı kurduğu sembollerdir. O halde insanların ve onların sembollerinin araştırılması, aslında insanın kendi bilinçdışıyla ilişkisinin araştırılması, kendini tanıması ve geliştirmesi demektir.

Jung aynı zamanda Doğu-Batı kültürleri arasında çok önemli bir köprü olmuştur. Çağımızda bazı gerçekler ortaya çıktıkça Jung’un önemi gittikçe artmaktadır.

Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde Psikiyatrist Dr. Aydın Demirkol'un yürüteceği toplam 4 ders sürecek Psikoloji'ye Giriş eğitimimizde Psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden Sigmund Freud ile karşılaştırmalı olarak Carl Gustav Jung’un çalışmaları incelenip Jung’çu Terapiye giriş yapılacaktır.

Eğitim İçeriği:

1. Hafta:
Jung kimdir? özgün katkıları, yaşamı, Freud ile ilişkisi ve Freud ile farklılıkları.

2. Hafta:
Arketiplerin tanımı; Temel Arketipler: Persona, Gölge, Anima, Animus, Ben/Özben vb. Popüler Arketipler: Kahraman, Yaşlı Bilge, Hileci, vb.
Arketiplerin mitolojide, masallarda, tütün kullanımı gibi yaşamın içinde görünümleri ve günlük yaşama şaşırtıcı etkileri.
Ruhun dört işlevi, kişilik tipleri, eşzamanlılık ve paralellikler.

3. Hafta:
Karşıtlık kuramı, kompleks kavramı, bilinçdışının koruyucu yönünü tanımak.
Jung’un ruhsal hastalıklara bakışı
Jung terapileri ve temel prensiplerinin çağdaş terapilerde yeniden okunması.
Çağdaş Paradigmalara uyarlanan pratik bir Jung’cu terapi modeli : Jung’cu ekoterapi (JET)

4. Hafta:
Jung’cu Eko Terapi (JET) nin role playing yöntemi ile demo uygulaması. Sorular ve cevaplar.

Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde Psikiyatrist Dr. Aydın Demirkol'un yürüteceği Psikoloji'ye Giriş eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.