Eğitimin Konusu:
Sanat tarihinde kadın model, konunun bir parçası olarak ya da bir kavramın kişileştirmesi şeklinde görülür. Seda Yavuz'un yürüteceği 5 ders sürecek Sanat Tarihinde Kadını Anlamak ve Kadını Anlatmak eğitimimizde bu algının yanlışlığını hem erken dönemlerden başlayarak kadın sanatçıların üretimlerine bakarak hem de kadın figürünün gelişimine odaklanarak eleştireceğiz.

Görme biçimlerinin hislerimizi bile tanımladığı binlerce yıllık süreci başka bir bakışla okuyacağız. İyilik-güzellik-kötülük-çirkinlik kavramlarının eşleştirilmesi bunun sonucunda cadılığın imal edilmesinin nedenleri, kandırma/kandırılma ikiliğinin ve namus kavramının görsel algıda biçimlendirilmesi tüm tartışmalarımızın iskeletini oluşturacak. Gördüğümüz ve duyduğumuzla yetinmeyerek bilmeye yöneleceğiz. Kadın sanatçı vardı! Cadı yoktu! Kadın sanatçıların üretimleri ve erkek sanatçıların kadını çağdaşlaşmanın simgesi olarak görmesi tesadüf değildi! Beraber tekrar düşünelim!

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
 Kadın Sanatçı yoktu!
Antik dönemden 18. Yüzyıla dek sanat tarihinde ’yok sayılan’ kadın sanatçıların farklı üretimleriyle birlikte incelenecek.
Bingenli Hildegarrd (Ortaçağ), Artemisia Gentileschi (Barok), Clara Peeters (Barok), Mary Beale (Barok- İngiltere’nin ilk kadın ressamı olarak anılır) gibi isimlerin resimleriyle bu farklı dili nasıl ürettiklerini tartışıyoruz.

2. Hafta: Kadın Bedeni ve Çıplaklık
M.Ö. 25.000’lerde Anatanrıça figürinleri en erken ‘nü’ örnekler, bu izlek içerisinde Rönesans, Barok, Realizm’den günümüze dek kadın bedeninin çıplak bir imge olarak dönüşümü tartışılacak. Mitolojik anlatının dönüştürülmesi de bu tartışmaları zenginleştirecek. Afrodit’den Olympia’ya ve hatta güncel sanatçı Orlan’ın kendini yeniden yaratmasına kadar örnekleri inceliyoruz.

3. Hafta: Cadılık: Kadına kötülüğün ve çirkinliğin yüklenmesinin serüveni
Ortaçağ karanlık değildi. Cadılık Rönesans’ın ürünüdür. Bildiklerimizi tekrar gözden geçirelim ve uzun burunlu, yaşlı, çirkin cadının aslında üretilmiş bir imge olduğunu konuşalım. Yaklaşık 400 yıllık bir süreçte kadına yüklenilen kötülüğün yaratılma nedenlerini sosyo-politik göndermelerle irdeliyoruz. Öncesinde ise kötülük-çirkinlik bağlantısını mitoslar yardımıyla anlayacağız. Lilith’e tekrar bakmanın zamanı!

4. Hafta: İki Kült Kadın: Havva ve Meryem
Tek tanrılı dinler ‘Yaradılış’ anlatısıyla başlar; Adem ve Havva. Cennetten kovulmanın öznesi Havva sanat tarihinde nasıl betimlenir? Hıristiyanlıkla birlikte Meryem kültü çerçevesinde ikonik konular; namus, boyun eğme, bakirelik vd. nasıl oluşturulur? İlk anlatılardan ve betimlerden günümüze dek bu iki kült kadının imgesel dönüşümlerini inceliyoruz.

5. Hafta: Osman Hamdi ve Kadın İmgesi /Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerindeki Kadın Sanatçılar
Batılılaşma döneminin sonlarına doğru Osman Hamdi, çağdaşlığın imgesi olarak kadın figürünü kullanır, sunumumuz bir erkek ressamın ürettiği çağdaş kadın imgesiyle başlayacak. Sonrasında Celile Hanım (Nazım Hikmet’in annesi), Mihri Müşfik Hanım ve Müfide Kadri’nin resim anlayışı ve resim sanatına katkılarıyla programımızı sonlandırıyoruz.

Seda Yavuz'un yürüteceği sanat tarihi eğitimimizde tüm derslere katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.  
Katılımdan önce “Zoom Cloud Meeting” programını yüklemenizi tavsiye ediyoruz. https://zoom.us
Eğitim içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.

Tarih: 28 Kasım, 5, 12, 19, 26 Aralık 2020
Süre: 5 Hafta / Haftada bir gün / Cumartesi günleri / Saat: 17:00-19:30
Ücret: Tüm program: 500TL / Tek ders giriş: 120TL