Eğitimin Konusu:
Çetin Türkyılmaz ile felsefe eğitimimizde felsefe tarihinin başında Aristoteles tarafından “doğa filozofları” (physiologoi) olarak, felsefe tarihinin sonunda Heidegger tarafından “varlığı düşünen filozoflar” olarak, genel adlandırmayla da “Sokrates Öncesi Filozoflar” olarak adlandırılan filozofların düşünceleri, onların felsefe tarihine yaptıkları etkiler göz önünde bulundurularak ele alınacaktır.

Miletos’lu filozoflar Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’le başlayarak, Herakleitos, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras, Demokritos ve Pythagorasçıların düşüncelerine, özellikle onların varlık kavrayışları temelinde değinilecek ve alınacak filozoflar çerçevesinde, sonlu-sonsuz, birlik-çokluk, varlık-hiçlik, yaşam-ölüm gibi kavramlar ilişkisel bir tarzda ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca, filozofların varlık kavrayışları temelinde şekillenen insan anlayışları, insanın kosmostaki yeri bağlamında ele alınacaktır.

Çetin Türkyılmaz'ın yürüteceği  toplam 5 ders olan felsefe eğitimimizde işelenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. 

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta
Genel giriş, Varlık sorunu, İlk filozofların temel yönelimi, Thales, Anaksimandros, Anaksimenes

2. Hafta
Herakleitos

3. Hafta
Parmenides (Elea Okulu)

4. Hafta
Empedokles, Anaksagoras

5. Hafta
Demokritos, Pythagorasçılık

Çetin Türkyılmaz'ın yürüteceği felsefe eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi mail ile yollanacaktır.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.
Katılımdan önce “Zoom Cloud Meeting” programını yüklemenizi tavsiye ediyoruz. https://zoom.us 
Eğitim içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmamasını rica ediyoruz.