Eğitimin Konusu:
Türkiye Modernizmini daha iyi yorumlamak için Türkiye Sanat Tarihi sürecini sadece sanatsal dinamikler ve sanatçılar ile değil, sosyal, ekonomik, politik, yönetim sistemleri ve diğer farklı dinamikler çerçevesinden okuyarak bütünü anlamaya çalışacağız. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Osmanlı ve Türkiye modernleşmesiyle beraber bugün ülkemizde var olan sanat ortamını daha iyi anlayabilmek için, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa’nın yaşadığı dönüşüm sürecinin Türkiye’deki yansımalarını, özellikle sanat ortamı üzerindeki etkilerini kitap, konuyla ilgili makaleler, araştırmalar ve görsel sunumlarla destekleyerek, katılımcılarla birlikte tartışma ve yorumlara açık aktif bir ders anlatım süreci düşünülmektedir.

Türkiye Modernizminin bugün ulaştığı nokta sanatçılar, akımlar, sanat galerileri, İstanbul Bienali, sanat merkezi ve periferi arasındaki yakınlaşma veya ayrışma tartışmaları, nedenleri, özel ve kurum müzeleri, sanat müzeleri, sanat fuarları, etkinlikler, müzayedeler, sanat piyasası, sanattaki terminoloji ve meslek dinamiklerinin/sıfatlarının rolleri, sanatçılarımızın yurtdışı etkinlik, bienaller ve dünya ölçekli müzelerdeki konumları ve önemleri, günümüz sanat fotoğrafındaki yerlerinin detaylı olarak bilinmesiyle ortaya çıkacaktır. Yeni bir bin yıl ile birlikte umutlar hala yaşıyor mu ve en önemlisi de “Dünyayı sanat kurtaracak” görüşüne dair tartışmalara kendi çemberimizi eklemek amacıyla seminer süresince güncel yayınlar ışığında yapılacak okumalar, önerilecek tüm yeni çıkan kitaplar eşliğinde konuşmayı, tartışmayı ve düşünmeyi öngörüyoruz.

Müze Evliyagil’de Beral Madra küratörlüğünde Türkiye Modernizmini merkezine alan “Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler” sergisinin tam kalbinde gerçekleşecek olan eğitimimiz, eserlerle etkili bir temas halinde ilerlememizi sağlayacak.

Dilek Karaaziz Şener'in Müze Evliyagil ev sahipliğinde yürüteceği toplam 6 ders sürecek sanat eğitimimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
Osmanlı Döneminde Modernleşme ve Reform hareketleri
Tanzimat ve sonrasında sanat ortamı, II. Meşrutiyet dönemi ve sanat hareketleri
İlk Türk ressamları – Osmanlı İzlenimcileri

2. Hafta:
Cumhuriyet Dönemi’nde kültür ve sanat politikaları (sanat grupları, cemiyetleri ve sanatçılar)
Akademi ve sanat ortamı
Türkiye Modernizminde ilk kadın sanatçılar

3. Hafta:
Cumhuriyet Dönemi’nde anıt ve heykel uygulamaları
1950’lerde sanat, doğu-batı birleşimi
Soyut Sanat, Naif/Otodidakt Sanat

4. Hafta:
1960’larda sanat, sergiler, yeni sanat kurumları
Yeni sanat akımları
İstanbul Bienali, “Bienal nedir?” sorusuyla dünya örnekleriyle birlikte değerlendirme

5. Hafta:
Sanat Müzeleri, uluslararası sergi politikaları, koleksiyon ve koleksiyonculuk, devlet koleksiyonları ve
bugünkü süreç
Türkiye’de Sanat İnisiyatifleri
Sanat müzayedeleri, sanat piyasası

6. Hafta:
Yeni nesil sanatçılar, sanat yarışmaları, jürili platformlar ve gençlere yansıması
Eğitimin son haftasında katılımcılarla birlikte küçük bir workshop çalışması / sergi turu yapılacaktır.

Dilek Karaaziz Şener ile Müze Evliyagil ev sahipliğinde gerçekleşecek sanat eğitimimizin en az 5 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Egitimimiz tek ders girişe açıktır.