Eğitimin Konusu:
Günümüzde ticari anlamda başarısız bir kitap yazmak isterseniz “suçluluk” üzerine bir kitap yazmak bu başarısızlığı garantileyecektir. Suçluluk günümüzde “modası geçmiş” bir  konu artık. Oysa psikanaliz tarihinin erken dönemlerinin teorilerinde ilkeler ve yasaklar ile çatışma yaşayan “suçlu insan”  merkezi oluşturmaktaydı, bu çatışma  ve “ suçlu insanın”  vicdanı sorgulanırdı. “Vicdan” kelimesinin anlamı bile sessizce dönüşüme uğramış gibi. Artık vicdan kelimesi neredeyse yalnızca merhamet anlamında kullanılıyor. Suçluluk ya da kabahatlilik kavramları vicdanın kapsama alanından çıkarıldı sanki. Doğrudur; suçluluk, vicdan her zaman zorlu konulardı. Dostoyevski’nin ünlü romanı Suç ve Ceza’da komiser Petroviç, Raskolnikov’a “insanların kötü değil zayıf” olduklarını söyler. Kötülük nerede başlar; iyilik nerede biter?… Bu mesele emin olmayı en çok istediğimiz ama sürekli bocaladığımız bir meseledir. Ahlaklı davranış nedir? Ahlaksızlık nerede başlar? Peki insanı iyicil ya da kötücül davranışa iten psikolojik zemini neler oluşturur?

Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde Psikiyatrist Dr. Timur Fadıl Oğuz'un yürüteceği psikoloji eğitiminde önce psikanalitik teorinin vicdanın oluşumu ve gelişmesi konusunda geliştirdiği temel kavramları inceledikten sonra bu kavramlar ışığında günlük yaşam, tarihi olaylar, edebiyat eserleri ve sinema filmlerinden kesitleri analiz ederek bu çetrefilli sorunsala psikolojik açıdan ışık tutmaya çalışacağız

1. Hafta: 
Erken dönem psikanalitik teoride vicdanın oluşumu ve gelişmesi ile ilgili temel kavramların açıklanması. Çağdaş psikanalitik yaklaşımlara giriş.

2. Hafta: 
Çağdaş psikanalitik yaklaşımlar ve bu kavramlar ışığında günümüz toplum ve bireyinin psikolojik analizi.

Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde Psikiyatrist Dr. Timur Fadıl Oğuz'un yürüteceği psikoloji eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.