Eğitimin Konusu:
“Yaşamın ve İnsan Evriminin İzleri: Yaşamın Başlangıcından Günümüze” başlıklı eğitim dizimizde, canlı yapı ve işlev değişiminin altını çizen evrimsel süreçler güncel örnekler eşliğinde sunulacaktır. İnsanın Afrika’da evrimleşmesi ve bu evrimden bu yana yeryüzüne yayılışının serüveni Neandertal gibi akraba türlerle karışmasının yarattığı sonuçlar ışığında özetlenecektir. Deri rengi, saç biçimi, yüz biçimi gibi dış görünüş özellikleriyle tanımlanmaya çalışılan ve tarihsel olarak ırkçılığın temelini oluşturan “insan ırkları“” kavramının geçersizliğini, modern evrim genetiği perspektifinden birlikte izlemeye çalışacağız. Erkekliğin ve dişiliğin nasıl ortaya çıktığını görüp son dersimizde avcı-toplayıcılıktan yakın geçmişimize beslenme kültürümüzdeki değişimler ve hastalıkların doğasının değişimini inceleyeceğiz.

Toplamda 4 ders sürecek “Yaşamın ve İnsan Evriminin İzleri” eğitimimizin ilk 3 dersinde Prof. Dr. Ergi Özsoy, yeryüzünde canlılığın yaklaşık 4 milyar yıllık tarihini; ilk tipik hücrenin oluşumundan bugünkü formların ortaya çıkışı çerçevesinde genel olarak değinecektir.

Eğitimimizin 4. dersinde Dr. Ayhan Yiğit, avcı-toplayıcılıktan yakın geçmişimize beslenme tarihi ve kültürü üzerine, avcı-toplayıcılıkta beslenme, insan organizmasında değişim ateşin bulunması, neolitik tarım devrimi, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi, yerleşik düzende hastalıkların doğasının değişmesi gibi insanlık tarihinin önemli süreçlerine değinecektir.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ve - Dr. Ayhan Yiğit ile toplam 4 ders sürecek eğitimimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
Gezegenimizde yaşamın başlangıcı ve ilk hücreler: Hepimiz bakteri tozuyuz; erkeklik ve dişiliğin derin tarihi
Yaşamın tarihindeki büyük değişimler: Fosillerin izinde

2. Hafta:
Doğal seçilim ve evrim: Böcek ve bakterilere direncin anatomisi, salgınların evrimsel coğrafyası
Şansa bağlı evrim: Genetik sürüklenme, belirsizlik, yönsüz evrim
Evrimin tarihselliği: aynı koşullarda başka bir gezegende dünya benzeri yaşam mümkün mü?

3. Hafta:
İnsanın Afrika’da başlayan evrimsel yolculuğu: Afrika’dan çıkış ve diğer insansılarla karışma
İnsanda “ırk” tanımı yapılabilir mi? : Evrim insan ırkını reddediyor

4. Hafta:
Avcı-toplayıcılıktan yakın geçmişimize beslenme, tarih ve kültür,
Avcı-toplayıcılıkta beslenme, insan organizmasında değişim,
Ateşin bulunması,
Neolitik tarım devrimi ,
Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi, yerleşik düzende hastalığın doğasında değişme.
Dünyada ve Türkiye’de Evrim Karşıtları Neyi Savunuyor?

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ve Dr. Ayhan Yiğit'in yürüteceği eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.