Eğitimin Konusu:
Anadolu’nun kültür kökenleri, sözlü kültürden yazılı kültür ötesine geçildiği zamanımızda, halk bilimi ve halk edebiyatı üstünden kültür çalışmalarının önemli bir ayağı olmayı hak etmektedir.

Ülkemizde kültür çalışmaları sıkıntılar içindeyken, halkbilimi-folklor çalışmaları içine sıkışmış halk kültürü araştırmaları, bu alana katkı sağlamak bir yana, halkbilimindeki yeni açılımlardan, istisnalar olmakla birlikte, bütünlüklü bir yöntemle yararlanmaktan uzaktır.

Modernleşme/ Çağdaşlaşma/ Batılılaşma gibi adlandırmalarla yöneten ve yönetilen, seçkin ve avam, klasik ve popüler ayrımlarını yeniden üretirken, evrensel, bilimsel ve demokratik olanı yakalamak, kültürel üretimin kolektifliğinden geçmektedir.

Halk edebiyatı, kapsam ve içeriği ne iken, tarihten bugüne taşınırken hangi siyaset, iktidar, ideoloji söylemleriyle hangi anlamlara ve renklere bürünmüştür? Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan anlatıların gizi nedir?

Kudret Emiroğlu ile toplam 6 hafta sürecek Anadolu'nun Kültür Kökenleri eğitimimizin haftalara göre içeriği aşağıda verilmiştir. 

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
Halk nedir?
Halkın üretimi
Kırsal ve şehir

2. Hafta:
Mitler masallar destanlar
Tekerleme atasözü mani
Kahraman: Ahlak ve Aşk
Aşık edebiyatı

3. Hafta:
Dede Korkut’tan Köroğlu’na
Gelenek ve Yenilik
Toplum ve Birey

4. Hafta:
Yesevi’den Yunus Emre’ye
Dilin gücü
Ulema ve tasavvuf

5. Hafta:
Nasrettin Hoca:  heterodoks kadı
Akıl ve Saçma

6. Hafta:
Edebiyat türleri
Batı edebiyatı
Popüler edebiyat
Seçkin edebiyat

Kudret Emiroğlu'nun yürüteceği Anadolu'nun Kültür Kökenleri eğitimimizin en az 5 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.