Eğitimin Konusu:
Gerçek olmadığını bildiğimiz karakterler nasıl oluyor da iç dünyamızı böylesine ele geçiriyor? Bizden bazen kilometrelerce bazen yüzyıllarca uzaktan gelen, bambaşka deneyimlerin şekillendirdiği bir yapıt nasıl oluyor da birden bütün gerçekliğimizin önüne geçiyor? Sayfaların arasında, zamanın ve mekânın ötesine geçip bir süreliğine başka hayatları yaşamamıza, başka biri olmamıza neden olan şey ne?

Edebiyat Seminerleri eğitimimizde, kurmaca evrenlerle gerçek hayat arasındaki büyülü bağın doğasını ve edebi yapıtlardan haz almamızı sağlayan öğeleri tanımaya çalışacağız. Yakın ve uzak okuma örnekleri sayesinde, hem bir edebi metnin iç dinamiklerini tanıyacak hem de metnin içine doğduğu toplumun, kültürel, sanatsal, ekonomik ve siyasal hayatıyla olan yakın ilişkisini gözlemleyeceğiz.

Karakterden anlatıcıya, metafordan ironiye, polisiyeden fantastiğe, kişisel okuma serüvenlerimizi zenginleştirecek pek çok başlığa değinerek yeni okuma biçimleri oluşturmanın hazzıyla yeni metinlere yol alacağız.

Edebiyat Seminerleri eğitimimizde aşağıda örneklendirdiğimiz konuları ve benzerlerini dört ana başlık altında incelemeye çalışacağız.

• Binbir Gece Masalları’ ndan Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne zaman kavramı;
• Gılgamış ve Enkidu’dan Gregor Samsa’ya karakterler;
• Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway’inden Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı Efsanesi’ne hikâye anlatma biçimleri;
• Baudelaire’in Kötülük Çiçekleri’nden Pinter’ın Gitgel Dolap’ına mekân;
• Charles Dickens’dan Sait Faik’e insan-toplum ilişkisi;
• T.S. Eliot’dan Nazım Hikmet’e sözcüklerin müziği ve ritmi;
• Sappho’dan Ursula K. le Guin’e toplumsal cinsiyet;
• Calvino’nun komiği Shakespeare’in trajiği;
• Şişedeki cinler: Marx, Lacan, Cixous ve yapıtın dışından gelen sesler;
• Polisiyeden fantastiğe türler ve alttürler.

Eğitimin İçeriği:

1.Hafta:
Edebiyatın ve Edebi Türlerin Doğası

2.Hafta:
Kurmacanın Öğeleri ve Temel Edebi Terimler

3.Hafta:
Okur, Yapıt ve Başka Sesler

4.Hafta:
İmgeden Temaya: Okuma ve Yorumlama Biçimleri

Edebiyat Seminerleri eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.