Edebiyat alanındaki eğitimini yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde tamamlayan Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç’ın çalışmaları özellikle Modernist şiir ve roman, çağdaş roman, kadın ve yazarlık, etik ve edebiyat ile dünya edebiyatı alanlarındadır. Çağdaş İngiliz romancılardan Angela Carter ve Jeanette Winterson’ın eserlerinde fantastik öğelerin işlevi üzerine yazıp kitaplaştırdığı doktora çalışmasının ardından toplumsal cinsiyet, ütopyalar ve distopyalar, anneliğin temsili, mitlerin ve eski yapıtların yeniden yazımları, tarih yazımı, hikaye anlatıcılığı ve empati gibi konularda Türkçe ve İngilizce makalelerle incelemeler yayımlamış, bu alanlarda yurt içinde ve dışında çok sayıda seminer ve konferanslar vermiştir. 2013 yılında, Temizlikçim (Versus Kitap, 2005)ve Beyazdaki Kara (Ayrıntı, 2006) adlı romanları Türkçe’ye de çevrilen çağdaş İngiliz romancı Maggie Gee’yi günümüz İngiliz edebiyatı haritasına yerleştiren çalışmasıyla bu alanda dünyadaki ilk çalışmayı yapmış (Maggie Gee: Writing the Condition-of-England Novel, Bloomsbury) ve Gee’nin 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir tür olan “condition-of-England” türünü çağdaş Britanya koşullarında yeniden biçimlendirip ürettiği tezini savunan bu çalışması dünyanın önde gelen üniversite kütüphanelerine girmiştir.

Fulbright Konuk Öğretim Üyesi olarak bulunduğu Harvard Üniversitesi’nde, Dr. Nana Ariel ile birlikte,Virginia Woolf ve eşi Leonard Woolf’un yemek masaları üzerinde kurdukları Hogarth Press’in bir sergi, seminer ve atölye çalışmasından oluşan 100. Yıl Anma etkinliğini düzenlemiştir. Tasarlayıp düzenlediği etkinlik dizileri arasında "Modernist Edebiyatın Yüzyılı" ile "Türkiye'de Virginia Woolf" da yer almaktadır.