Eğitimin Konusu:
Tansel Türkdoğan ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde gerçekleşecek Güncel Sanatı Okumak - Modernizmden Postmodernizme sanat eğitimimizde dünün ve bugünün sanatını daha iyi yorumlamak için sanatın tarihine sadece sanatsal dinamikler ile değil, sanatsal, ekonomik, politik ve diğer dinamikler çerçevesinde bakarak onu anlamaya çalışacağız.

Günümüz sanatını modernizm sonrası oluşturduğu yeni paradigma çerçevesinde bu iki alanın daha iyi anlaşılması “okunması” için modern sanat ve güncel sanatın dinamikleri ve örnekleri kapsamında incelemeyi hedeflemektedir. İşte biz bu çalışmada görseller ve metinler üzerinden bu paradigmaları anlamak anlamlandırmak amacındayız. Bu çalışma hem kronolojik modernizm literatürü hem de güncel sanat dinamiklerini ve literatürünü takip edecek ve üzerine yazılmış ve tartışılmış alanlara girmeye yoğunlaşacaktır.  Metodolojik olarak pek çok görsel malzeme ve metin üzerinde açıklamalar yapılacak, güncel örneklere referans verilecektir. Sanatı etkileyen bütün dinamikler bu kapsamda değerlendirilecek ve incelenecektir.

Güncel Sanatı Okumak - Modernizmden Postmodernizme sanat eğitimimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

Sanat Tarihine Giriş

Modernizm

Neo-Klasizm ve Romantizm (18.yy ortası – 19.yy başı)
David, Ingres, Constable, Turner, Goya, Delacroix

Realizm ve Empresyonizm (18.yy başı)
Millet, Courbet,Daumier,Manet,Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, Rodin

Post Empresyonizm (19.yy sonu)
Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat, Signac

Picasso ve Kübizm (20.yy başı)
Cezanne, Picasso, Braque, Griss, Delaunay, Leger

Soyut Sanat (20. yy başı)
Monet, Picasso, Kandinsky, Mondrian, Malevich, Brancusi, Moore, Calder

Fovizm ve Ekspresyonizm (20.yy başı)
Van Gogh, Vilamink, Matisse, Munch, Ensor, Nolde, Kirchner, Giacommetti

Futurizm ve Konstrüktivizm (20.yy başı)
Marinetti, Boccioni, Cara, Balla, Leger, Picasso, Tatlin, Rodchenko, Gabo,Pevsner, Calder

Dada ve Sürrealizm (20.yy ortası)
 Arp, Duchamp, Grozs, Schwitters, Chirico, Chagal, Miro, Dali, Magritte

Soyut Ekspresyonizm ve Pop Art (20.yy ortası)
Pollock, de Kooning, Kline, Motherwell, Johns, Rauchenberg, Hamilton, Kitaj,
Lichtenstein, Warhol, Wesselman

Postmodernizm

Bugünün Sanatı (20.yy ortasından bugüne)
Postmodernizm; Conceptual Art , Happening,Performance, Land Art , Video-Art, Installation…..

Tansel Türkdoğan ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde gerçekleşecek Güncel Sanatı Okumak - Modernizmden Postmodernizme sanat eğitimimizin en az 6 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.