1966 yılında Antakya’da doğdu, 1987’de Gazi Üniversitesinden mezun oldu,1989’da Hacettepe Üniversitesinden “Yüksek  Lisans”, 1993 yılında da  “Sanatta Yeterlik” derecesini aldı, 1989’dan itibaren ODTÜ’de sırası ile asistan Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak görevine devam etti .1998’de Doçent oldu, 2000 -2005 yıllarında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkanlığını yaptı. 2004 ‘de Profesör oldu. 2005 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı olarak atandı.

Tansel Türkdoğan 1989 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Gürcistan ve Tunus’ta  üniversiteler, galerilerde çalışmalar yaptı, workshoplara ve grup sergilerine  katıldı. “Çağdaş Sanat” ve “Modernizm Sonrası Sanat tartışmaları-Sanat Kültür Politika” adlı kitapları bulunan Türkdoğan, bugüne kadar 23 kişisel sergi (üçü yurtdışı) açmış, çok sayıda karma sergiye (yurtiçi/yurtdışı), uluslararası ve ulusal sempozyumlara, bienallere çalışmaları , proje ve bildirileri ile katılmış, TRT’de danışmanlık, UNESCO UPSD yönetim kurulu üyeliği yapmış,  sanat dergileri ve günlük gazetelerde yazılar yazmıştır , Koridoor sanatçıları arasında yer almaktadır. Sergileri hakkında altı katalog, pek çok kritik ve haber yazısı basılmıştır.

Türkdoğan, ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde dersler vermiş, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akademik görevleri yanında, lisans, Y. Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarında dersler vermekte, halen ODTÜ GSMB ve GÜGSF’de Resim Bölümü öğretim üyesi ve bölüm bşk. olarak görevlerine devam etmektedir.

Prof. Tansel Türkdoğan, sanatın güncel sorunlarına ve postmodern duruma ilgi duymaktadır.