Eğitimin Konusu:
"Sanat sorularımıza cevap bulmayı değilbize doğru soruları sordurmayı vadeden bir düşünme tarzıdır".
Sanat söz konusu olduğunda cevaptan çok soruyla karşılaşırız. Sorduğumuz sorular arttıkça kendi sanat bilgimizden, sanatı anlama kabiliyetimizden şüphe duyarız. Oysa bu düşünme tarzı, sanatla olan ilişkimizi sabote eder ve sanatı sevmekten alıkoyan engeller inşaa eder. Çünkü öğrendikçe anlarız ki; sanat sorularımıza cevap bulmayı değil, bize doğru soruları sordurmayı vadeden bir düşünme tarzıdır. Doğru, gerekli ya da daha önce hiç sorulmamış sorular üretmek, sanatı anlama ve haz alma pratiklerinin en temel dinamiğidir. 

Necla Rüzgar ile  “Güncel Sanatla Yaşamak – Sanat Hayatımıza Nasıl Dokunur?” eğitimimiz sanata dair güncel bakış açılarını konu almaktadır. Çağdaş eserleri ve sergileri merkeze alarak, sanatla diyalog yolları açmayı, bu diyalogları çeşitlendirmeyi hedefleyerek çağdaş sanatı hayatımızın bir parçası yapmayı amaçlamaktadır.

Fransız Kültür Merkezinde gerçekleşecek Necla Rüzgar ile sanat eğitimimizin 1. ve 2. haftasında eser örnekleri ve görselleri eşliğinde farklı açılardan 2 serginin incelemesini yaparak son haftaki dersimizde “Bir sanat eserine nasıl bakarız? Ne görürüz? Görme tarzımız nasıl değişir? Gördüğümüzü sanat ve hayat bilgisine nasıl dönüştürürüz? Bu bilgiler hayatımıza nasıl dokunur? gibi sanata dair sorularımıza yanıtlar arayacağız.

Eğitim İçeriği:

1.Hafta: “Sansasyon / Sensation”
“Sansasyon / Sensation” geçtiğimiz on yılda adını sıkça duyduğumuz, sanat dünyasının yeni yıldızlarını yaratmış, etik ve estetik açıdan olumlu-olumsuz birçok eleştiriye uğramış bir serginin adıdır. Bu sergi, sanatın sansasyonla kazandığı değerin yanı sıra, son yıllarda sanatın toplumdaki rolünü tartışmaya açan, koleksiyonerlerin sanat endüstrisi içindeki rolünü gözler önüne seren, sanat ve etik konularını gündeme taşıyan tartışmaların kıvılcımlarını ortaya atmıştır. Gösterildiği her ülkede yarattığı skandallar, tartışmalar ve rekor izleyici sayısıyla belleklere kazınan sergi, Charles Saatchi’nin koleksiyonunda yer alan ; Jack&Dinos Chapman, Damien Hirst, Sarah Lucas, Ron Mueck, Chris Ofili, Marc Quinn, Jeny Seville, Tracy Emin gibi sanatçıların eserlerinden oluşan bir seçkidir.

“Sansasyon / Sensation” sergisini merkeze alarak eser örnekleri, sergi görselleri eşliğinde aşağıdaki konuları tartışmaya açacağız.

Bir sergi bize ne söyler?
Bir sergi çağın sanat dilini nasıl etkiler?
Sergileme tarzları sanatsal akımları nasıl değiştirir?
Neyi, nasıl sergiliyorsak öyle mi yaratırız?
Bir sergi izleyiciden ne talep eder?
Küratöryal bakış açıları sanatın dilini nasıl değiştirir?
Koleksiyonerler sanatın dilini yönlendirir mi?

2. Hafta: “Çok Kalpli Varlık”
“Çok Kalpli Varlık” adlı sergi, Necla Rüzgar’ın 5 Eylül-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda gerçekleşen, küratörlüğünü Deniz Artun’un üstlendiği kişisel sergisinin adıdır. “Çok Kalpli Varlık” ifadesi; bir bedenin, kendi kalbinden daha fazla kalple dolu olma yeteneğini çağrıştırır. “Kadın”, “Erkek” “Hayvan” gibi ifadelerin ötekileştirici içeriğinden uzak, çoğulcu ve birleştiricidir. Ayırmayı, parçalamayı, yerinden etmeyi değil, bir araya getirmeyi, inşa etmeyi, büyütüp güçlendirmeyi öneren bir kavram olarak eserlerde hayat bulmaktadır. “Çok Kalpli Varlık / Creature With Multiple Hearts” sergisini merkeze alarak, eser örnekleri, sergi görselleri, sergi filmi ve sergi sürecini gösteren imajlarla aşağıdaki konuları tartışacağız.

Eserlerin Oluşum Süreci:
Bir fikrin malzemeye bürünme süreci nasıl gerçekleşir.
Bir eser hangi aşamalardan geçerek bitmiş bir yapıt haline dönüşür ve sergilenecek noktaya gelir.

Serginin Oluşum Süreci:
Sergi mekanı hangi ölçütler doğrultusunda belirlenir?
Ortaya çıkan her eser sergilenir mi?
Sergideki eserler hangi ölçütlere göre belirlenir?
Serginin tasarlanmasında küratörün rolü nedir?
Küratöryal bakış açısı hangi dinamiklere göre oluşturulur?
Soru ve cevap bölümü.

3.Hafta: “Sanat Soruları”
Eğitimimizin üçüncü haftasında sanat, sinema ve edebiyattan eser örnekleriyle aşağıdaki sorular çerçevesinde sanata dair endişelerimizi tartışmaya açacağız.
Bir sanat eserine nasıl bakarız?
Ne görürüz?
Görme tarzımız nasıl değişir?
Sanatta gördüğümüzü, gündelik hayatımızın içinde nasıl anlamlandırırız, hayatımızın bir parçasına nasıl dönüştürürüz?
Bu bilgiler hayatımıza nasıl dokunur?
Bir resmi anlamak, neden bizi (örneğin) bir filmi anlamaktan daha çok endişelendirir?
Sanat tarihi bilgisi gündelik hayatımıza nasıl sızar? 

Fransız Kültür Merkezinde gerçekleşecek Necla Rüzgar ile Güncel Sanatla Yaşamak - Sanat Hayatımıza Nasıl Dokunur? sanat eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.