Eğitimin Konusu:
“Narsist” sözü günlük dilde daha fazla kullanılır oldu. Özellikle ünlemli olan; “NARSİST!” versiyonu…

Doğru imlayla yazılmış olanı “narsisizm”dir ve biz de bu doğru kelimeyi kullanacağız.

Bencillik, kendini beğenmişlik, kibir tarih boyunca efsanelerin, dinsel metinlerin, edebiyatın ve ahlak felsefesinin önde gelen konularındandır. Bu konuyu yargılayıcı, suçlayıcı olmadan konuşmak çok zordur ancak psikiyatri ve psikoloji bunu yapmak için azami çaba harcamak durumundadır.

Narsisistik sorunlar hayatın, ilişkilerin içine işlemiş çok önemli sorunlar. Kavram çok önemli ve sürekli gündemde olan ama bir o kadar da belirsizliklerle dolu bir kavram. Bunun bir dışa vurumu ise psikolojide “sağlıklı narsisizm” ve  “patolojik narsisizm” gibi bir ayrımın olmasıdır. Bir şey aynı zamanda hem sağlıklı hem sağlıksız nasıl olabilir? Siz hiç “sağlıklı şizofreni” ve “sağlıksız şizofreni” denildiğini duydunuz mu?

Bu paradoksun bir nedeni olsa gerekir. Bence bunun nedeni insanın değerli-hissetme meselesinin hayatın tam merkezinde olması; öznelliğin ve göreliliğin en yaman bir biçimde şekillendirdiği bir mesele olmasındandır. Yanılsamanın bu kadar doğal kabul edilip ve aynı zamanda bu kadar hastalıklı bulunabildiği bir başka görüngü bulmak çok zor olsa gerekir.

Narsisizmin Psikolojik Analizi ders serisinde “narsisizm” meselesini önce mitolojik, dinsel, edebi, tarihsel açılardan ele alacak ardından onun nedenlerinin ve çeşitli dışa-vurumlarının psikolojik analizini yapacağız. Bu bağlamda narsisizmin arkadaş ve sevgili ilişkilerinde kendini gösteren hallerine de özellikle değineceğiz.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde Psikiyatrist Dr. Timur Fadıl Oğuz ile narsisizmi inceleyeceğimiz eğitimimizin içeriğine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
Kibir, kendini beğenmişlik, bencillik, gurur gibi narsisizm ile ilişkili kavramların mitolojik, dinsel, edebi, kültürel ve tarihsel yolculuğu.
Sanat tarihinde narsisizm.
Çarpıcı ama sorunlu bir kavram olarak narsisizm.
Popüler kültürde narsisizm.
Bir psikiyatrik/psikolojik kavram olarak narsisizm.
Narsisizmin psikolojik analizine giriş.

2. Hafta:
Narsisistik kişiliğin temel unsurları.
Narsisistik kişiliğin ortaya çıkış nedenleri.
İlişkilerde narsisizm.

3. Hafta:
Narsisistik kişiliğin psikolojik analizine devam.
Günümüz toplumunun narsisizm bağlamında psikolojik analizi.

Psikiyatrist Dr. Timur Fadıl Oğuz ile narsisizmi inceleyeceğimiz eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.