Eğitimin Konusu:
7. Sanat olarak kabul edilen sinema insanla buluştuğu andan itibaren günümüze kadar sürekli gelişim göstererek herkesin hayatında iz bırakan bir sanat dalı haline gelmiştir. Dünyayı anlamlandırmamıza ve yorumlamamıza yardımcı olan; kendi hayatlarımızdan çıkıp iki saatlik zaman dilimlerinde bizleri başka yaşanmışlıkların tanığı yaparak vazgeçilmez olmayı başarmıştır.

Bir sinema filminden her insan kendine göre bir anlam çıkarabilir ama sinema aslında yönetmenin bakış açısı ile ilgilidir. Seyircinin izlediği görüntüler sinema endüstrisinin, yapımevlerinin ve sanatsal çabaların oluşturduğu karmaşık bir süreç sonrasında oluşmaktadır.

7 ders sürecek sinema tarihi eğitimimizde, başlangıcından günümüze sinemanın tarihine bir giriş niteliği taşımaktadır. Sinema tarihindeki önemli estetik, toplumsal, teknolojik ve ekonomik gelişmeler üzerinde durulacaktır. Bu yolla, sinema uygulayım ve kuramında kalıcı önem ve etkiye sahip filmlerin tanıtılması hedeflenmektedir. Eğitimimizde ayrıca, film çözümlenmesine ilişkin farklı eleştirel yaklaşımlar ele alınacak, bu eleştirel yaklaşımların uygulamasına yönelik örnekler sunulacaktır.

Müze Evliyagil ev sahipliğinde, Ahmet Gürata'nın yürüteceği sinema tarihi eğitimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını aşağıda buabilirsiniz.  

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta: 
Sinemada Anlatı ve Evrimi

2. Hafta:
Mizansen + Dışavurumculuk

3. Hafta:
Sinematografi + Hollywood Sineması

4. Hafta:
Kurgu + Sovyet ‘Montaj’ Okulu

5. Hafta:
Biçimsel  çözümleme + Yeni Gerçekçilik

6. Hafta:
Tür ve Auteur + Yeni Dalga

7. Hafta:
Sinemada yeni eğilimler

Müze Evliyagil ev sahipliğinde, Ahmet Gürata'nın yürüteceği sinema tarihi eğitimizde en az 6 derse katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.