Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi. Türkiye’de yeniden-çevrim filmler ve kültürlerarası alımlama konusunu ele alan doktora çalışmasını Londra Üniversitesi’nde tamamladı. Başta Altyazı olmak üzere farklı mecralarda sinema üzerine yazıyor. Aynı zamanda Gezici Festival ve Antalya Film Festivali ekibinde yer alıyor.