Ressam, sanat tarihçisi, yazar. Art Center College of Design, Los Angeles’da resim lisans ve yüksek lisans dereceleri aldıktan sonra 1981’de İTÜ Mimarlık Fakültesinde Mimar Sinan üzerine doktora tezini tamamladı. 1974 ‘den bu yana ODTÜ Mimarlık Fakültesinde temel tasarım, sanat ve mimarlık tarihi, resim, fotoğraf ve estetik dersleri vermektedir.

1995-1998 yılları arasında Dünya Estetik Kurumu genel sekreterliği yapmıştır; 2010- 2016 dönemi Dünya Estetik Kurumu ikinci başkanıdır. 2007 yılında ODTÜ ve Tübitak desteği ile 42 ülkeden sanatçı ve estetikçinin katıldığı Dünya Estetik Kongresini düzenlemiştir. Bu Kongrede, Mimarlar Odasının desteği ile 4 uluslararası yayın gerçekleştirmiştir.

Kurucularından olduğu Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneği’nin 1991den 2011 yılına kadar birkaç dönem hariç başkanlığını sürdürmüştür. Sanart Derneğinin çeşitli uluslararası sempozyumlarını düzenlemiş ve 10’un üstünde kitap ve yayınının editörlüğünü yapmıştır.

1991’de Fransız Kültür Bakanlığının Sanat ve Edebiyat dalında şövalyelik ödülüne, 2000 yılında TÜYAP’ın en iyi eleştirmen ödülüne ve 2008 yılında Türkiye Mimarlar Odasının Mimarlığa Katkı ödülüne layık görülmüştür.

Türk sanatçıları ve Mimar Sinan üzerine kitapları, İslam estetiği ve mimarisi ve karşılaştırmalı estetik ve çevre estetiği üzerine yerli ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. 1986 yılından bu yana dünyanın birçok üniversitesinde konferans vermiş, Osaka, Koper (Slovenya) ve Bologna üniversitelerinde misafir profesörlük yapmış ve seminerler vermiştir.

1971’de ilk sergisini Los Angeles Art Association’da ve mezun olduğu okulda açmış, müteakiben Fransa’da Vichy’de, Roma Sapienza Üniversitesinde, Italya Aquila’da, sergiler açmış, toplu sergilere katılmış, Türkiye’de 1974’den itibaren Türk İş galerisi, Nev galerisi, İstanbul Urart Galerisi, Zon, Siyah beyaz ve Bilkent galerilerinde sergiler açmıştır. Resimleri Türkiye, Fransa, Hollanda, Kanada, ABD ve İtalya’da birçok özel ve resmi koleksiyonda bulunmaktadır.

Kitap ve Yayınlarından Bazıları :

 • (2015) 3 Habitus: Yeryüzü, Kent, Yapı,İstanbul: Yapı Kredi yayınları (3 Habitus: Earth, City, Architecture)
 • (2015) Fotoğraf Notları(Geliştirilmiş Metin ve Yeni Fotoğraflarla), İstanbul: Say Yayınları
 • (2011) Çoğul Estetik,İstanbul: Metis (Pluralist Aesthetics)
 • (2008) Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri,Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği (Mosque Elevations of Mimar Sinan’s Era)
 • (2006) Çevre Estetiği, Ankara : ODTU Yayıncılık (Environmental Aesthetics)
 • (2004) Sinan – Ottoman Architect – An Aesthetic Analysis, Middle East Technical University Architecture Faculty Publication
 • (2004) Fotoğraf Notları (Edit: Özgü Çelik), İstanbul: Say Yayınları.
 • (2001) Nedret Sekban, İstanbul: Evin Sanat Galerisi
 • (1996) Mimar Sinan; Estetik Bir Analiz,Ankara: Şevki Vanlı Vakfı.
 • (1996) Mehmet Aksoy, İstanbul: Bilim Sanat Galerisi.
 • (1995) Sabri Berkel, Ankara: Enlem 80
 • (1995) Erol Akyavaş, Ankara: Enlem 80
 • (1991) Mimar Sinan Cami ve Külliyeleri: Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme. Ankara: ODTU Mimarlık