Cenk Özdağ Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta, aynı üniversitede Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. Felsefe kariyerinin dışında, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Marmara Üniversitesi Hukuk mezunudur. Felsefe Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır. Daha önce de Boğaziçi Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nin felsefe bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışan Özdağ, iyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca ve Latince, başlangıç düzeyinde Almanca ve Antik Yunanca bilmektedir. Ayrıca felsefe alanında kitap çevirileri yapmaktadır.

Çevirdiği Kitaplar:
Bertrand Russell, Mantıksal Atomculuk Felsefesi (Alfa Yayınları, 2015)
Paul Shepheard, Her Şeyi Sevebilmek (İKÜ Yayınevi, 2016)
Slavoj Zizek, Kaybedilmiş Davaların Savunusu Adına (Epos Yayınları, 2017);
Alec Fisher, (Oğuz Akçelik’le birlikte) Gerçek Argümanların Mantığı (İmge Kitabevi
Yayınları, 2018)
Edward Craig, Felsefe (İKÜ Yayınevi, 2019)
Brian-Deborah Charlesworth, Evrim (İKÜ Yayınevi, 2019)
Peter Singer, Hegel (İKÜ Yayınevi, 2020, basım aşamasında)
Peter Singer, Marks (İKÜ Yayınevi, 2020, basım aşamasında)Luke O’Neill, Humanoloji/İnsanbilim (Raskolnikov Yayınevi, 2020, basım aşamasında)