Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 1989 yılında “Aristoteles’in Nikomakhos’a Ethik” Yapıtında Mutluluk Anlayışı Üzerine Bir İnceleme başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Yüksek Lisansı 1995 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalında (Yunan Dili ve Edebiyatı) “Herodotos, Strabon ve Pausanias’ta Geçen İonia Kent-Devletleri” çalışması ile “Master” ve 2002 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Eskiçağ Tarihi ) Anabilim Dalı’ndan “Karia Bölgesi Tanrıları ve Kültleri” başlıklı çalışma ile “Doktor” unvanını aldı. Üniversitelerarası Kurulun 20.06. 2012 tarihinde yapılan doçentlik sınavında “Eskiçağ Tarihi” alanında “Doçent” ünvanı hak ve yetkisini kazandı.

Uzmanlık Alanları:

Eski Batı tarihi kapsamında Yunan ve Roma Tarihi, Eski Yunan ve Roma Edebiyatı, Eski Yunan filoloji, mitoloji ve epigrafisidir.

Ulusal ve uluslararası dergilerde söz konusu alanlarda yapılmış çok sayıda makalenin yanı sıra Eski Yunanca’dan yapılan üç adet çeviri kitap, bir telif kitabı bulunmaktadır.

Yayımlanmış Kitapları:

1. Atinalı Perikles: Yaşamı ve Dönemi. A. Sina. Ankara: Tiydem Yayınları 2011.

2. Homerik İlahiler. Homeros (Eski Yunancadan Çev. A. Sina) 2008. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları 2008.

3. Hayatlar: Kimon-Lucullus, Plutarkhos (Eski Yunancadan Çev. A. Sina) 2013.

4. Hayatlar: Aristides-Cato Maios, Plutarkhos (Eski Yunancadan Çev. A. Sina) 2014.