Lisansını İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünden (1982), yüksek lisansını Florida Eyalet Üniversitesi Jeoloji Bölümünden (1987) ve doktorasını ODTÜ Felsefe Bölümünden (1998) aldı. 1987 yılından itibaren MTA’da jeoloji mühendisi olarak on bir yıl çalıştıktan sonra 1999 yılında ODTÜ felsefe bölümüne geçti ve halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doktora tezinde fizik, kimya, jeoloji ve tarihte zaman ve geçmişi bilmenin olanaklarını inceledi. Jeoloji felsefesi, tarihi ve deprem tahminlerindeki etik sorunlar konusunda çok sayıda akademik ve popüler makale yazdı ve bildiriler sundu. Şimdiki ilgi alanları genel bilim felsefesi, biyoloji felsefesi, çevre felsefesi ve etiği, bilim etiği, ahlak psikolojisi ve felsefesi, deneysel felsefe ve doğalcı felsefedir.

Jeoloji ve çevre felsefesiyle alakalı yayın ve sunumlarından bazıları şunlardır.

 

Yazılar

“Jeolojinin Bilimsel Niteliği Üzerine Tartışma” (1993) (D. Grünberg ile birlikte).

“Levha Tektoniği: Jeolojide Bir Devrim mi?” (1993).

“Katastrofizm-Üniformitarianizm: Tarihsel bir Tartışmanın Felsefi Yansımaları” (1995).

“A Model for the Conservation of Geological Remains as Documents” (1999) (H. Ünder ile birlikte).

“Gelecek Kuşaklar Sorunu, Kökenleri ve Çözüm Önerileri” (2003).

“The Ethics of Earthquake Prediction” (2004) (H. Turan ile birlikte).

“On the Idea of Environment” (2005).

“Yer Bilimlerinin Geleceği” (2008).

“Gelecek Kuşaklar Sorununa Evrimci Bir Yaklaşım” (2010) (D. Sugorakova ile birlikte).

“Çevre Etiği Normlarının Araçsal (Epistemik) Gerekçelendirilmesi: Ekosistem Hizmetleri Örneği” (2023) (F. Yakar ile birlikte).

 

Sunumlar

“A Philosophical Analysis of the Concept of Geologic Law” (2000).

“Küresel Isınma, Etik Sorunlar ve Sorumluluklar” (2007) (K. Arapgirlioğlu’yla birlikte).

“Çevreleyenin Sesi ve ‘Çevre’nin Felsefesi: Aldo Leopold ve Toprak Etiği” (2009).

“Sürdürülebilir Kalkınma ve Gelecek Kuşaklarımız için Adalet. Ya Diğerleri?” (2010).

“Depremin Varlıksal Statüsü ve Etik ile İlişkisi” (2013).

 

Popüler dergilerde yazılar

“Modern Jeolojinin Doğuşu” (2000).

“Göreceli Yaş Tayini” (2001).

“Yer Bilimciler Etik Yükümlülüklerini Ne Zaman Tartışacaklar?” (2000) (H. Turan ile birlikte).

“Jeoloji(nin) Felsefesi” (2016).